ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนวมินทร์ - ข้อมูลโรงพยาบาล นวมินทร์

ข้อมูลโรงพยาบาล นวมินทร์

-

 

เมื่อปี พุทธศักราช 2537 โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลแห่งแรกในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2538  เพื่อให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนในเขต พื้นที่มีนบุรีและใกล้เคียงตลอดจนดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนจากสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลนวมินทร์เป็นโรง พยาบาลประกันสังคม และให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผู้ถือบัตรประกันสุขภาพใน โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ ทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเกือบ 300,000 คน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลนวมินทร์ได้จัดระบบคลินิกเครือข่ายการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้บ้านจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลนวมินทร์มีคลินิกเครือข่ายมากกว่า 150 แห่ง ในปีพุทธศักราช 2545 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้ขยายงานด้าน ประกันสังคมและประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดโรงพยาบาลนวมินทร์ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนวมินทร์ 3 สหคลินิกเวชกรรม) เพื่อรองรับผู้ประกันตน และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความปลอดภัย และพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546  กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้จัดสร้างคลินิกนวมินทร์เวชกรรม เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ให้สามารถรับบริการได้ใกล้บ้านมากขึ้นจำนวนทั้งสิ้น  14  แห่ง  ดังนี้    

 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาเคซีรามอินทรา
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาสะพานสูง
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขามีนบุรี
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาคันนายาว
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขา เคหะร่มเกล้า
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาหัวตะเข้
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขา ม.มหานคร
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาลำผักชี
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขารัตนบัณฑิต
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขารามอินทรา ก.ม. 8
 • นวมินทร์เวชกรรมคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • วัชรพลเวชกรรมคลินิก
 • เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
 • แผนกปฐมภูมิ ภายในโรงพยาบาลนวมินทร์