โรงพยาบาลนวมินทร์ - ฉลาดใช้ยาสมุนไพรสมเหตุสมผล  ยุค 4.0....ปรึกษาเภสัชกร

ฉลาดใช้ยาสมุนไพรสมเหตุสมผล  ยุค 4.0....ปรึกษาเภสัชกร

2018-06-27 14:10:19

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
โรงพยาบาลนวมินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2561
ภายใต้หัวข้อ ฉลาดใช้ยาสมุนไพรสมเหตุสมผล 
ยุค 4.0....ปรึกษาเภสัชกร

เพื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ

โดยงานจะมีตั้งแต่วันน้ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลนวมินทร์