โรงพยาบาลนวมินทร์ - พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

2018-09-25 09:54:01

วันจันทร์ที่ 24กันยายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

นำโดย นพ.ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนวมินทร์ นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนวมินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลนวมินทร์ เนื่องใน “วันมหิดล” หรือวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจต่างๆ ที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยมาจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี โรงพยาบาลนวมินทร์