โรงพยาบาลนวมินทร์ - ประกาศ นวมินทร์คลินิกเวชกรรม ทุกสาขา ขอยุติการให้บริการ ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ประกาศ นวมินทร์คลินิกเวชกรรม ทุกสาขา ขอยุติการให้บริการ ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

2020-09-30 17:27:51