โรงพยาบาลนวมินทร์ - ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

-

ตำแหน่งที่เปิดรับ

พยาบาลวิชาชีพ (จำนวนมาก)

ผู้ช่วยพยาบาล (จำนวนมาก)

นักรังสีเทคนิค

ผู้ช่วยนักรังสี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่นำส่ง

เจ้าหน้าที่สถิติ QDC

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน


ในกรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์
โทร. 0-2518-1818 ต่อ 217-219