โรงพยาบาลนวมินทร์ - ออกกำลังกาย ขณะตั้งครรภ์มีผลดีต่อสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์

ออกกำลังกาย ขณะตั้งครรภ์มีผลดีต่อสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์

2017-02-08 22:45:56

การออกกำลังกาย ขณะตั้งครรภ์มีผลดีต่อสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์ ช่วยให้คลอดง่าย และน้ำหนักลูกปกติ นอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพจิตแม่ดีขึ้นด้วย โดยการทำกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้ร่างกายพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และคลอด

เนื่องจากระหว่างตั้งครรภ์ร่างกายและระบบต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก การออกกำลังกายจะช่วยลดอาการไม่สบายต่างๆ ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ เช่น อาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ลดอาการปวดหลัง ท้องผูก ท้องอืด อีกทั้งยังทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดท่างานได้ดีขึ้น ทำให้ทารกได้รับสารอาหารจากแม่มากขึ้น นอนหลับได้ดี กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการคลอดแข็งแรงขึ้น ท่าให้คลอดได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์ ทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม และลดอาการปวดในแม่ได้

หญิงตั้งครรภ์สามารถมีกิจกรรมทางกายได้เหมือนคนปกติทั่วไป โดยไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งในการทำงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได การทำเกษตรกรรม การทำงานในโรงงาน หรือในการเดินทาง เช่น เดิน หรือปั่นจักรยาน ไปสถานที่ต่างๆ หรือการออกกำลังกายในเวลาว่าง เช่น การว่ายน้ำ หรือการทำโยคะ ยิ่งเป็นแม่ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอก่อนตั้งครรภ์ สามารถทำต่อเนื่องขณะตั้งครรภ์ได้เลย ทั้งนี้ควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ โดยค่อยๆ เริ่มเพิ่มระดับความหนักและระยะเวลา ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ลูกแข็งแรง แม่ปลอดภัย

ที่มา:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข