โรงพยาบาลนวมินทร์ - สมองแจ่มหลังวัยเกษียณ

สมองแจ่มหลังวัยเกษียณ

2017-05-09 13:54:56

ใครว่าคนวัยหลังเกษียณต้องอารมณ์บูด หลงๆ ลืมๆ หรือหดหู่ไปตามความเสื่อมถอยของร่างกาย นายแพทย์โรเบิร์ต ชโรเบอร์ ผู้อำนวยการโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย วิทยาลัยแพทย์ฮาร์ดวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะวิธีดูแลสุขภาพใจพร้อมช่วยฝึกสมองเพื่อคนวัยเกษียณดังนี้ค่ะ

• เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ฝึกทำอาหาร ฝึกออกกำลังกายวิธีใหม่ๆ หรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ ด้วยตัวเอง นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังช่วยเพิ่มพูนทักษะอีกด้วย

• สนุกกับประสาทสัมผัส การใช้ชีวิตประจำวันซ้ำๆ เดิมๆ ทำให้ละเลยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไป ลองหันไปทำกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ของประสาทต่างๆ เช่น ใช้กลิ่นบำบัดโดยทำสปาเล็กๆ ด้วยตัวเองที่บ้าน ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ช่วยให้จิตใจและร่างกายได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันตา

• เอื้อเฟื้อแก่คนรอบข้าง นอกจากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่มีเพื่อช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่คนในครอบครัวแล้ว ยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้อีก เช่น ไปเป็นครูพิเศษให้ชุมชนหรือศูนย์ฝึกอาชีพใกล้บ้าน สร้างความภูมิใจให้ตนเองและพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การเข้าสังคมแถมยังช่วยให้สมองฟิตอยู่เสมอ

ทุกวันนี้ด้วยสภาพอากาศอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดเราสามารถทำให้สมองและจิตใจของเราเข้มแข็งได้ด้วยวิธีง่ายๆความสุขสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราค่ะ

 

ที่มา:กรมสุขภาพจิต