ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ประกันสังคม

โรงพยาบาลนวมินทร์ - ศูนย์ประสานงาน - ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ศูนย์ประสานงาน - ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

-

ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) โรงพยาบาลนวมินทร์

โทร. 02-918-5080 ต่อ 288