ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ประกันสังคม

โรงพยาบาลนวมินทร์ - ศูนย์ประสานงาน - ประกันสังคม

ศูนย์ประสานงาน - ประกันสังคม

-

ศูนย์ประสานงานประกันสังคมโรงพยาบาลนวมินทร์

โทร. 02-918-5080 ต่อ 226,227