โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง
โรงพยาบาลนวมินทร์,NAVAMINTHRA,HOSPITAL,โรงพยาบาลเอกชน,โรงบาลมีนบุรี,บริการด้านการแพทย์,ตรวจรักษาโรค,วินิจฉัยโรค,ความชำนาญการ,แพทย์รักษาโรค,รักษาตับ,รักษามะเร็ง,โรงบาลนวมินทร์,ตรวจสุขภาพ,ตรวจกระดูกและข้อ,ศัลยกรรมตกแต่ง,ผิวหนังและเลเซอร์,ทันตกรรม,เลสิค,ล้างลำไส้,โรคเฉพาะทาง,หัวใจ,สมอง

 

เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว 😘
โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน 😟
- ไข้หวัดใหญ่ : เกิดจากเชื้อไวรัส สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่
- ไข้หวัดธรรมดา : อาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ
- โรคต่อมทอนซิลอักเสบ : ติดเชื้อทางระบบหายใจที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย
- โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน : เป็นโรคที่มักเกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อน
- โรคเยื่อบุตาอักเสบ : เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้ตาแดง มีน้ำตาไหล
- โรคไข้เลือดออก : มียุงลาย เป็นพาหะซึ่งแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในฤดูนี้
- โรคฉี่หนู : ติดต่อทางบาดแผลและมีน้ำเป็นตัวพาหะ จึงไม่ควรเดินในน้ำขัง โดยเฉพาะในคนที่มีบาดแผล
.
ข้อมูลจาก
อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ติดตามข่าวสารช่องทางอื่นๆ ได้ที่
🌐 Facebook: โรงพยาบาลนวมินทร์
🌐 Website: www.navaminhospital.com
🌐 LINE: @navamin
#โรงพยาบาลนวมินทร์ #NavaminHospital #บริจาคโลหิต #สุขภาพดี